Om Allez hop! 1-3

 

Allez hop! 1 

Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • Elev-cd
  • Lærerens bok
  • Lærer-cd
  • Nettsted

Allez hop! er et helt nytt læreverk i fransk for begynneropplæringen. Elevene gjør seg kjent med fransk på en lekfull og enkel måte der hovedfokus er innlæring av ord og fraser gjennom tekstlig variasjon, mange lytteøvelser og sanger. Verket hjelper elevene til å klare seg på fransk i enkle, hverdagslige situasjoner med god forståelse av fransk grammatikk og uttale. Målet er å gi elevene inspirasjon og lyst til å lære fransk.

Læreverkets oppbygging
Progresjonen i Allez hop!1 er forsiktig. Elever har forskjellige forutsetninger for å lære et fremmedspråk, men også forskjellige måter å lære på. Oppgavene er derfor varierte og målet er at alle skal finne noe de ønsker å arbeide med. I tekstene og i lytteøvelsene møter elevene naturlig og hverdagslig fransk. Språket her er ikke tilpasset for å vise grammatiske konstruksjoner, men skal lære elevene de mest vanlige franske ord og fraser. Derfor blir blant annet idiomatiske uttrykk ikke forklart spesielt, men læres som hele uttrykk.