Om nyhetsklipp

Det franske flagget

Variasjon og motivasjon til språkundervisningen!

Her finner du hver dag nyheter på fransk – 5 nyhetsklipp. Dette er autentiske nyheter fra internasjonale byråer som er bearbeidet til undervisningsformål - i ungdomsskolen og i videregående skole. Nyhetsklippene er språklig enkle og presenteres både som tekst og lyd.


Nyhetsklippene gir elevene innblikk i små og store hendelser fra de aktuelle språkområdene. Dette kan gjøre språkundervisningen mer aktualisert og variert, noe som vil virke motiverende for elevene.